θερμαλατέα


θερμαλατέα
θερμαλατέα, ἡ (Μ)
είδος πολύ αλατισμένου φαγητού.
[ΕΤΥΜΟΛ. < θερμ(ο)-* άλας, -ατος + κατάλ. -έα (πρβλ. λεμον-έα, μανδαριν-έα)].

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.